Máy dán nhãn, dán tem decan lên sản phẩm nhanh chóng