Chính Sách Bán Hàng

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày đăng: 05/06/2020 - Lượt xem : 1149

Công ty cổ phần máy và công nghệ Thành Nam chuyên cung cấp các loại máy hàn mép túi, máy indate, máy lọc rượu, máy đồng hóa , máy hút chân không, thiết bị ngành dược và các dây chuyền hiện đại  trên toàn quốc
 

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN

Ngày đăng: 05/06/2020 - Lượt xem : 1165

Công ty cổ phần máy và công nghệ Thành Nam chuyên cung cấp các loại máy hàn mép túi, máy indate, máy lọc rượu, máy đồng hóa , máy hút chân không, thiết bị ngành dược và các dây chuyền hiện đại  trên toàn quốc

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Ngày đăng: 05/06/2020 - Lượt xem : 1120

Công ty cổ phần máy và công nghệ Thành Nam chuyên cung cấp các loại máy hàn mép túi, máy indate, máy lọc rượu, máy đồng hóa , máy hút chân không, thiết bị ngành dược và các dây chuyền hiện đại  trên toàn quốc
 

HÌNH THỨC MUA HÀNG & THANH TOÁN

Ngày đăng: 04/06/2020 - Lượt xem : 1211

Công ty cổ phần máy và công nghệ Thành Nam chuyên cung cấp các loại máy hàn mép túi, máy indate, máy lọc rượu, máy đồng hóa , máy hút chân không, thiết bị ngành dược và các dây chuyền hiện đại  trên toàn quốc

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG & HOÀN TIỀN

Ngày đăng: 04/06/2020 - Lượt xem : 1126

Công ty cổ phần máy và công nghệ Thành Nam chuyên cung cấp các loại máy hàn mép túi, máy indate, máy lọc rượu, máy đồng hóa , máy hút chân không, thiết bị ngành dược và các dây chuyền hiện đại  trên toàn quốc
 

CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Ngày đăng: 04/06/2020 - Lượt xem : 2473

Công ty cổ phần máy và công nghệ Thành Nam chuyên cung cấp các loại máy hàn mép túi, máy indate, máy lọc rượu, máy đồng hóa , máy hút chân không, thiết bị ngành dược và các dây chuyền hiện đại  trên toàn quốc